1. Az iskola Az iskolák alapításában az egyháznak nagy szerepe volt. Az első iskolák az úgynevezett káptalani, konventi kolduló rendi iskolák voltak amelyek az egyházi személyek utánpótlásáról gondoskodtak, vagy készítettek fel. A XVI. század vége, de főleg a XVII. század…